Jonggle je webová aplikace zajišťující 3D tisk a to tak, že umožňuje majitelům 3D tiskáren
neboli „Makerů“, nabízet své služby, myšleno tisknout 3D modely viz Výklad pojmů), na 3D
tiskárnách pro Zákazníky, kteří je na platformě mohou najít a objednat si u nich vytištění
modelu.
Jonggle také umožňuje Designérům nabízet své služby, myšleno vytváření 3D modelů (viz
Výklad pojmů). Zákazníkům, kteří si je na platformě dohledat, zadat jim specifikaci modelu a
model si objednat.
Jonggle také umožňuje sdílení již vytvořených 3D modelů přes Model Shop a následné
stahování modelů uživateli buď zdarma nebo za poplatek určený ispěvatelem do Model
Shopu.
1. Úvodní ustanovení
1.1. Provozovatelem webových stránek www.trhknih.cz je společnost Jonggle s.r.o., IČ
09980181, se sídlem V Zahradách 2357, Ostrava, 70800, zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. C 85008.
1.2. Na webových stránkách www.jonggle.com je umístěna webová aplikace pro sdílený 3D
tisk, prostřednictvím které mohou uživatelé objednávat tisk 3D modelů, nabízet tisk 3D
modelů, nabízet navrhování 3D modely, nahrávat do Model Shopu 3D modely a stahovat
z Model Shopu 3D modely.
1.3. Tyto obchodní podmínky stanoví vzájemná práva a povinnosti uživatelů tohoto
internetového antikvariátu při prodeji a nákupu knih, jakož i práva a povinnosti uživatelů ve
vztahu k provozovateli webových stránek.
1.4. Společnost Jonggle s.r.o. není plátcem DPH. Výše provize je však konečná a včetně DPH.
1.5. Společnost Jonggle s.r.o. provádí zúčtovací služby a je příjemcem plateb.
1.6. Kontaktní e-mailová adresa provozovatele je jonggle zavináč hello tečka cz.
1.7. Kontaktní telefonní čísla provozovatele jsou +420 774 001 377, (pondělí–pátek 9-15
hod.) a +420 773 155 657(pondělí 9-15 hod.) a +420 792 332 280(pondělí 9-15 hod.).
2. Výklad pojmů
2.1 V těchto obchodních podmínkách budou mít výrazy uvedené s velkým počátečním
písmenem význam uvedený v tomto přehledu.
3D Model je počítačový soubor ve formátu STL, OBJ a dalších formátech. Je možné jej
zkompilovat do kódu, který může 3D tiskárna zpracovat, a vytvořit tak z materiálu výrobek
podle původního 3D modelu.
Tisk je fyzický objekt zhotovený na 3D tiskárně podle příslušného 3D modelu. Z materiálu
určeného pro tisk na 3D tiskárně.
Cena Tisku znamená kupní cenu, za kterou je možno prostřednictvím webové aplikace
pro sdílený 3D tisk, umístěného na webových stránkách www.jonggle.com objednat vytištění
3D modelu, cena je vždy konečná a je-li prodávají plátcem DPH musí být uvedena včetně
DPH; doprava je účtována zvlášť.
Cena Dopravy znamená cenu, kterou je kupující povinen uhradit, aby mu 3D model
objednaný prostřednictvím aplikace pro sdílený 3D tisk umístěné na webových stránkách
www.jonggle.com doručen.
Doprava znamená způsob doručení Tisku ze zaslaného 3D modelu zakoupené
prostřednictvím webové aplikace pro sdílený 3D tisk na adrese www.jonggle.com; Výběr
společnosti pro přepravu záleží na Dohodě Makera a Zákazníka. Osobní předání Tisku záleží
na dohodě Zákazníka a Makera, avšak se nedoporučuje vzhledem k epidemiologické situaci
Zákazník nebo Kupující znamená fyzická či právnická osoba, která prostřednictvím
aplikace pro sdílený 3D tisk na adrese www.jonggle.com objednává zhotovení Tisku
z vybraného 3D modelu. Objednání Designéra pro vytvoření 3D modelu, podle příslušných
požadavků nebo zakoupení 3D modelu z Model Shopu.
Kupní smlouva znamená kupní smlouvu uzavřenou mezi kupujícím a prodávajícím,
jejímž předmětem je objednání Tisku ze zaslaného 3D modelu, objednání navržení 3D
modelu u Designéra nebo stažení 3D modelu z Model Shopu za sjednanou kupní cenu.
Občanský zákoník znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů.
Obchodní podmínky znamenají tyto obchodní podmínky.
Podnikatel znamená osobu, která užívá aplikaci pro sdílený 3D tisk umístěnou na
webových stránkách www.jonggle.com při své podnikatelské činnosti, při samostatném
výkonu svého povolání, nebo která je zapsána v obchodním rejstříku.
Maker znamená osobu, která prostřednictvím Aplikace pro sdílený 3D tisk umístěné na
webových stránkách www.jonggle.com nabízí své služby, myšleno zhotovení Tisku ze
zaslaného 3D modelu a následné dopravení Tisku Zákazníkovi předem domluvenou způsob
dopravy.
Cena tisku za 1 mm označuje cenu, za kterou Maker tiskne 1 mm materiálu materiálu
určeného pro 3D tisk. Cenu tisku za 1 mm si určuje Maker sám.
Celková cena objednávky znamená celkovou cenu objednávky včetně Provize, ceny za
službu, DPH, a v případě objednávky Tisku, Operačních nákladů na Tisk. Celková cena
objednávky se udává v Českých korunách.
Dílo je buď Tisk nebo 3D model, buď vytvořený Designérem, nahrán do Model Shopu
Přispěvatelem do Model Shopu, nebo Tisk vytisknutý na 3D tiskárně nebo fotografie 3D
modelu.
Odměna pro Tvůrce Označuje celkovou odměnu pro Makera, Designéra, nebo Přispěvatele
do Model Shopu za poskytnutí svých služeb Zákazníkům prostřednictví Aplikace pro sdílený
3D tisk. Vypočte se odečtením Provize od Celkové ceny objednávky.
Operační náklady na tisk označují fixní cenu, kterou si Maker stanoví jako cenu za své
služby vedle materiálu, je v ní zohledňován čas Makera a jiné náklady, které nemusejí přímo
s 3D tiskem souviset, ale jsou pro něj nezbytné. Do Operačních nákladů na tisk se počítá i
cena za Dopravu Tisku. Operační náklady na Tisk se určuje Maker sám.
Designér znamená osobu, která prostřednictvím Aplikace pro sdílený 3D tisk nabízí své
služby, myšleno vytvoření 3D modelu podle požadavku Zákazníka, který si daný model
objedná.
Tvůrce je jednotné označení pro Makera, Designéra a Přispěvatele do Model Shopu.
Je to uživatel, který poskytuje služby Kupujícím přes Aplikaci pro sdílený 3D tisk.
Model Shop znamená část Aplikace pro sdílený 3D tisk umístěné na webových stránkách
www.jonggle.com, do které Přispěvatelé do Model Shopu nahrávají 3D modely a umožňují
tak ostatním uživatelům 3D modely stáhnout, buď zdarma, nebo za cenu, kterou si sami určí.
Přispěvatel do Model Shopu znamená osobu, která prostřednictvím Aplikace pro sdílený 3D
tisk. Přidá do Model Shopu svůj 3D model, buď zdarma, nebo za peněžitý poplatek, který si
sami určí.
Provize znamená odměnu společnosti Jonggle s.r.o. za realizované prodeje knih;
provize činí 20 %; provizi hradí prodávající tím způsobem, že je přičtena k vyplácené kupní
ceně; výše provize není uvedena včetně DPH.
Provozovatel znamená společnost Jonggle s.r.o., IČ 09980181, se sídlem V Zahradách 2357,
Ostrava, 70800, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod
sp.zn. C 85008.
Smlouva o úschově znamená smlouvu o úschově, na základě které převezme společnost
Jonggle s.r.o. od kupujícího kupní cenu, cenu dopravy, a vyplatí ji prodávajícímu v případě, že
kniha bude řádně dodána kupujícímu.
Spotřebitel znamená osobu, která užívá Aplikace pro sdílený 3D tisk, umístěnou na
webových stránkách www.jonggle.com, mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo
rámec samostatného výkonu svého povolání.
Aplikace pro sdílený 3D tisk znamená aplikace pro sdílený 3D tisk umístěná na webových
stránkách www.jonggle.com.
Účet znamená individualizovaný profil uživatele, který umožňuje ukládat údaje a je
podmínkou objednání Tisku, zakázky vytvoření 3D modelu u Designéra a stažení 3D modelu
z Model Shopu.
Uživatel znamená jakoukoliv osobu zaregistrovanou na Aplikaci pro sdílený 3D tisk
umístěnou na webových stránkách www.jonggle.com k objednání Tisku, 3D modelu u
Designéra nebo stažení 3D modelu z Model Shopu. Uživatel vystupuje nejméně pod
uživatelským jménem.
Webové stránky znamená webové stránky www.jonggle.com.
3. Kupující (Tisku)
3.1. Kupující možnost si na Aplikaci pro sdílený 3D tisk zřídit svůj Účet (více k Účtu v
článku 5. Obchodních podmínek), účet není nutný pro prohlížení 3D modelů v Model Shopu
a nabídky Designérů, ale je nezbytný ke stahování 3D modelů z Model Shopu, objednávání
tvorby 3D modelů u Designéru a posílání objednávek Tisků u Makerů. A další interakce
s ostatními Uživateli Aplikace pro sdílený 3D tisk
3.2. Kupující Tisku nahraje 3D model, který chce nechat pomocí Aplikace pro sdílený 3D tisk
vytisknout a bude automaticky přesměrován a stránku pro výběr Makerů, Makeři jsou
zvýrazněni na mapě ve formě bodů. Každý zaregistrovaný Maker se zaregistrováním jako
Maker zavazuje k Tisku 3D modelů, a tak má Kupující možnost si zvolit toho Makera, jehož
podmínky (zejména Cenu tisku za 1 mm a Operační náklady), mu budou nejvíce vyhovovat.
cena Tisku (bez Operačních nákladů na tisk) se zobrazí po kliknutí na každého Makera,
myšleno bodu na mapě. Cena se vypočítává pomocí algoritmu, který používá Aplikace pro
sdílený 3D tisk, pomocí vypočteného objemu modelu, Ceny Tisku za 1 mm daného Makera.
3.3. Vybraná Kniha se Kupujícímu zobrazí v košíku, a to včetně Ceny Knihy. Spolu s knihou se
zobrazí rovněž Doprava a Cena Dopravy. V dalším kroku objednávky zvolí Kupující Dopravu.
3.3. Na stejné straně je povinen kupující zadat Kupující do formuláře doručovací údaje, tedy
nejméně svou adresu, uživatelské jméno Makera vybraného pro tvorbu Tisku, případně
barvu Tisku, počet kusů Tisku a další informace k objednávce.
3.4. V dalším kroku se Kupujícímu vypočte Celková cena objednávky Tisku.
3.5. Po dokončení tohoto kroku objednávky si může Kupující zjistit na odkaze „View sent
orders“ na stránce profil a poté na odkaze pod konkrétním čísle objednávky informace o své
objednávce. Kupující se tak může k objednávce kdykoliv vrátit, pokud se rozhodne si před
platbou objednávku promyslet.
3.6. V dalším kroku objednávky Kupující vybere způsob platby. Na Aplikaci pro sdílený 3D tisk
je možné platit kartou online bankovním převodem, pomocí platební brány Paypal. Aplikace
pro sdílený 3D tisk platbu žádnou z těchto platebních metod nezpoplatňuje. Úhradu je třeba
provést pro odeslání objednávky Tisku Makerovi ihned.
3.7. Výběrem způsobu platby a odesláním objednávky Kupující vyslovuje souhlas s
Obchodními podmínkami.
3.8. Úhradou Celkové ceny objednávky, je mezi Kupujícím a Makerem uzavřena Kupní
smlouva a mezi Kupujícím, Makerem a Provozovatelem Smlouva o úschově.
3.11. Po uhrazení Ceny Knihy a Ceny Dopravy, je-li zvolena Doprava „doporučená zásilka
Českou poštou“, sdělí Provozovatel Kupujícímu kontakt na Prodávajícího, a to jméno,
příjmení, e-mailovou adresu a telefonní číslo.
3.12. Kniha bude Kupujícímu Makerem doručena doporučeně doručovací službou, kterou si
Maker zvolí. Je zodpovědností Makera, že zajistí, že bude Tisk doručen Kupujícímu v pořádku
do doby nejdéle 72 dnů od uzavření Kupní smlouvy o Tisku mezi Kupujícím a Makerem.
3.13. Cena Doručení objednávky Tisku je vždy započítána do Celkové ceny objednávky.
3.14. Tisk bude Kupujícímu vždy doručen doručovací službou, kterou si Maker sám zvolí.
Prodávající odešle Tisk vybranou doručovací službou do 21 dnů od uzavření Kupní smlouvy.
Kupující je povinen Tisk zkontrolovat ihned po jeho převzetí a ujistit se, že nemá žádné vady.
Zjis-li Kupující po obdržení Tisku, že je Tisk bez vad, je povinen Provozovateli řádné
doručení Tisku neprodleně, nejpozději však do 7 dnů po doručení Tisku potvrdit
prostřednictvím Aplikace pro sdílený 3D tisk na stránce s informacemi o objednávce a
označit stav objednávky jako „Finished“. Zjis-li Kupující po převzetí Tisku, že má Tisk vady, je
povinen to Provozovateli nejpozději do 7 dnů sdělit na jeho e-mailovou adresu (viz bod 1.5.
Obchodních podmínek) nebo oznámit pomocí kontaktního formuláře. Bude-li Kupující
Provozovatelem požádán o potvrzení doručení Tisku, aniž by mu Tisk byl doručen, je povinen
to Provozovateli nejpozději do 7 dnů sdělit na jeho e-mailovou adresu (viz bod 1.5.
Obchodních podmínek) nebo oznámit pomocí kontaktního formuláře. Provozovatel vyplatí
Odměnu pro tvůrce Makerovi teprve poté, co Kupující potvrdí převzetí Tsiku nebo poté, co
uplyne sedmidenní lhůta pro sdělení Kupujícího, že Tisk má vady nebo nebyl vůbec doručen.
Po uplynutí této sedmidenní lhůty již Kupující není oprávněn u Provozovatele namítat, že Tisk
má vady nebo mu nebyla doručena.
3.15. Na Aplikaci pro sdílený 3D tisk je zakázáno šířit a tvořit Tisky určené k propagaci a šíření
názorů směřujících k potlačení práv a svobod člověka a/nebo rasové, etnické, náboženské či
politické nenávisti. Na Aplikaci pro sdílený 3D tisk je zakázáno poptávat vytvoření Tisku, které
svou podstatou jsou závadné ve smyslu přestupku či trestného činu. Zejména ve smyslu
rasismu, etnicky, nábožensky a politicky diskriminační a urážlivé. Také Tisky, která porušují
práva třetích stran a osob, zejména práva autorská a osobnostní.
4. Provize
4.1. Výše Provize se vypočítává připočtením 20 % peněžité hodnoty k ceně za službu, která
vzniká a je uskutečňována prostřednictvím Aplikace pro sdílený 3D tisk. Výše Provize se tedy
vypočítává až při samotné platbě. Nejmenší výše Provize není nijak stanovena. Maker,
Designér nebo Přispěvatel do Model Shopu tedy dostanou takovou odměnu, která se
vypočítá automaticky z hodnot, které si sami určí.
4.2. Výše Provize je uvedena již jako konečná, včetně DPH. Provize bude uhrazena
započtením pohledávky Provozovatele na Provizi proti pohledávce Makera, Designéra nebo
Přispěvatele do Model Shopu na Celkovou cenu za objednávku, tedy tak, že Provozovatel
vyplatí Makerovi, Designérovi nebo Přispěvateli do Model Shopu vždy rozdíl Celkové ceny
objednávky a Provize, tedy částku označovanou jako Odměna pro tvůrce.
5. Maker
5.1. Maker je povinen si na Aplikaci pro sdílený 3D tisk zřídit Účet, bez zřízení Účtu není
možno Aplikaci pro sdílený 3D tisk použít k přijímání objednávek pro výrobu Tisků.
5.2. Maker může prostřednictvím Aplikace pro sdílený 3D tisk přijímat neomezené množství
objednávek pro vytvoření Tisku.
5.3. Maker musí pro nabízení svých služeb nastavit Cenu Tisku za 1 mm a zanést svou polohu
do mapy ve svém uživatelském nastavení, aby mohl být vidět na mapě a přijímat objednávky.
5.4. Maker je oprávněn zvolit způsob dopravy, kterým se zhotovený Tisk dostane na adresu
Kupujícího. Maker je povinen uvést adresu svého bydliště v uživatelském nastavení kvůli
fakturace.
5.5. Maker je povinen tisknout objednaný Tisk podle zaslaného 3D modelu a dalších
specifikací podle zaslané objednávky. Maker je také povinen aktualizovat svou nabídku
barev, nabízet může pouze ty barvy, které má k dispozici a je z nich schopen tvořit Tisky a
následně je doručovat Kupujícím. V případě, že Maker již není schopen přijímat objednávky a
tvořit Tisky, musí ve svém nastavení zaznačit, že je nedostupný a potvrdit odeslání
formuláře.
5.6. V okamžiku, kdy Kupující uhradí Cenu Knihy a Cenu Dopravy, je-li vyžadována, je mezi
Prodávajícím a Kupujícím uzavřena Kupní smlouva a mezi Prodávajícím, Kupujícím a
Provozovatelem je uzavřena Smlouva o úschově.
5.7. V okamžiku, kdy Kupující uhradí Celkovou cenu objednávky, je mezi Makerem a
Kupujícím uzavřena Kupní smlouva a mezi Makerem, Kupujícím a Provozovatelem je
uzavřena Smlouva o úschově.
5.8. Prodávající je o uzavření Kupní smlouvy a Smlouvy o úschově informován
Provozovatelem na e-mailovou adresu, současně mu Provozovatel sdělí též Dopravu
zvolenou Kupujícím a doručovací údaje nutné k doručení Knihy Kupujícímu.
5.9. Maker je o uzavření Kupní smlouvy a Smlouvy o úschově informován Provozovatelem na
svém uživatelském účtě na kartě „přijaté objednávky, současně mu Provozovatel sdělí
doručovací údaje nutné k doručení Tisku Kupujícímu.
5.10. Nabídne-li Prodávající jako Dopravu „doporučená zásilka českou poštou“ je povinen v
případě uzavření Kupní smlouvy doručit Kupujícímu Knihu doporučeně Poštou, a to na
adresu, která mu bude sdělena Provozovatelem. Prodávající je povinen odeslat Knihu
doporučeně Poštou Kupujícímu nejpozději do 7 dnů od uzavření Kupní smlouvy.
5.11. Maker je povinen v případě uzavření Kupní smlouvy doručit Kupujícímu Tisk jakoukoli
cestou, nejlépe však dodavatelskou službou, a to na adresu, která mu bude sdělena
Provozovatelem. Maker je povinen připravit Tisk k odeslání nejpozději do 15 dnů od uzavření
Kupní smlouvy a zajistit, že se Tisk dostane ke kupujícímu nejpozději do 30 dnů od uzavření
Kupní smlouvy.
5.12. V případě, že Maker nesplní svou povinnost dodat Tisk Kupujícímu, který uhradil
Celkovou cenu objednávky, ať již z jakýchkoli důvodů, je povinen tuto skutečnost sdělit
Provozovateli nejpozději následující pracovní den poté, co se o tom dozví. Kupní smlouva
bude v takovém případě zrušena a Provozovatel vrátí složenou Celkovou cenu objednávky,
byla-li složena, Kupujícímu. Nesplní-li takto Maker svou povinnost nejméně třikrát, je
Provozovatel oprávněn zrušit Makerovi Účet, smazat jeho nabídky a nepovolit mu další
činnost na Aplikaci pro sdílený 3D tisk.
6. Kupující (3D modelu u Designéra)
6.1. Pro Kupujícího 3D modelu u Designéra platí stejná základní pravidla jako u Kupujícího
Tisku, bod 3.1. Obchodních podmínek.
6.2. Kupující 3D modelu (dále jen Kupující) začne svou Objednávku výběrem Designéra.
Každý Designér se registrací jako Designér zavazuje k zakázkové tvorbě 3D modelů, a tak má
Kupující možnost si vybrat toho Designéra, který mu svými podmínkami nejvíce vyhovuje a
toho si nechat zhotovit 3D model.
6.3. Kupující dále vypíše do formuláře své požadavky na model, musí je napsat tak, aby byly
dostatečně jasné a přesné pro Designéra při výrobě 3D modelu.
6.4. Objednávka pokračuje domluvou na Celkové ceně objednávky a to tak, že jak Kupující,
tak Desigr píší návrh Celkové ceny objednávky do formuláře. Dohadování na Celkové ceně
objednávky probíhá dokud se obě strany nedohodnou, po dohodnutí na Celkové ceně
objednávky nastává platba Kupujícím.
6.5. V dalším kroku objednávky Kupující vybere způsob platby. Na Aplikaci pro sdílený 3D tisk
je možné platit kartou online bankovním převodem, pomocí platební brány Paypal. Aplikace
pro sdílený 3D tisk platbu žádnou z těchto platebních metod nezpoplatňuje. Úhradu je třeba
provést pro potvrzení objednávky na zhotovení 3D modelu Designérovi ihned.
6.6. Designér poté zhotovuje 3D model podle specifikací Kupujícího. Hotový 3D model musí
být 3D modelem podle Obchodních podmínek. Designér pak hotový model odešle
Kupujícímu. Kupující může vznést další požadavky na úpravu 3D modelu, pokud se
Kupujícímu zhotovený 3D model nezdá dostatečně v souladu s jeho zadáním na objednávku
3D modelu zmiňovaného v předchozích krocích. V ípadě, že se Designér domnívá, že tomu
tak není, má Designér právo se obrátit na Provozovatele se stížností, který celou věc prošetří.
6.7. Objednávka 3D modelu u Designéra Kupujícím se považuje za hotovou, když ji Kupující
označí jako hotovou.
6.8. Na Aplikaci pro sdílený 3D tisk je zakázáno šířit a tvořit 3D modely určené k propagaci a
šíření názorů směřujících k potlačení práv a svobod člověka a/nebo rasové, etnické,
náboženské či politické nenávisti. Na Aplikaci pro sdílený 3D tisk je zakázáno šířit a poptávat
vytvoření 3D modelů, které svou podstatou jsou závadné ve smyslu přestupku či trestného
činu. Zejména ve smyslu rasismu, etnicky, nábožensky a politicky diskriminační a urážlivé.
Také 3D modely, která porušují práva třetích stran a osob, zejména práva autorská a
osobnostní.
7. Designér
7.1. Designér je povinen si na Aplikaci pro sdílený 3D tisk zřídit Účet, bez zřízení Účtu není
možno Aplikaci pro sdílený 3D tisk použít k přijímání objednávek pro tvorbu 3D modelů.
7.2. Designér může prostřednictvím Aplikace pro sdílený 3D tisk přijímat neomezené
množství objednávek pro vytvoření 3D modelu.
7.3. Designér musí pro nabízení svých služeb nastavit Cenu práce za 1 hodinu.
7.4. Designér je povinen zpracovat zadaný 3D model podle zadání.
7.5. Designér je povinen odpovídat na požadavky Kupujícího a řídit se nimi.
7.6. Designér má povinnost vždy zvážit, zda zadání objednávky pro vytvoření 3D modelu není
v rozporu s morálními hodnotami společnosti, zejména jestli by nemohl sloužit k propagaci a
šíření názorů směřujících k potlačení práv a svobod člověka a/nebo rasové, etnické,
náboženské či politické nenávisti. Na Aplikaci pro sdílený 3D tisk je zakázáno šířit a poptávat
vytvoření 3D modelů, které svou podstatou jsou závadné ve smyslu přestupku či trestného
činu. Zejména ve smyslu rasismu, etnicky, nábožensky a politicky diskriminační a urážlivé.
8. Kupující (Model Shop)
8.1. Pro Kupujícího 3D modelu na Model Shopu platí stejná základní pravidla jako u
Kupujícího Tisku a 3D modelu u Designéra, bod 3.1. Obchodních podmínek.
8.2. Kupující, který má na Aplikaci pro sdílený 3D tisk Účet je oprávněn v Model Shopu
zdarma stahovat 3D modelu, jejichž cenu stanovil Přispěvatel do Model Shopu, který na
Model Shop daný 3D model umístil, jako nulovou.
8.3. Pokud má Kupující zájem o stažení 3D modelu, jehož cena není nulová, je povinen za
vytoužený 3D model zaplatit poplatek, který si za něj určil Přispěvatel do Model Shopu, který
na Model Shop daný 3D model umístil, plus Provizi, pak je oprávněn daný 3D model
stáhnout.
8.4. Po stažení 3D modelu z Model Shopu na Kupujícího přecházejí veškerá vlastnická práva
týkající se staženého 3D modelu, avšak ne autorská. Kupující má plné právo s 3D modelem
naložit, jak se mu zlíbí.
8.5. Provozovatel nekontroluje obsah Model Shopu a modely v něm, a proto má každý
Uživatel při prohlížení 3D modelů v Model Shopu informovat Provozovatele o případných
závadných 3D modelech na jeho emailovou adresu, viz bod 1.5. Obchodních podmínek.
9. Přispěvatel do Model Shopu
9.1. Přispěvatel do Model Shopu je povinen si na Aplikaci pro sdílený 3D tisk zřídit Účet, bez
zřízení Účtu není možno Aplikaci pro sdílený 3D tisk použít k publikování 3D modelů do
Model Shopu.
9.2. Přispěvatel do Model Shopu může prostřednictvím Aplikace pro sdílený 3D tisk
publikovat do Model Shopu neomezené množství 3D modelů.
9.3. Přispěvatel má právo na pojmenování, určení ceny, kategorie tématu a přidání fotografií,
publikovaného 3D modelu do Model Shopu. V případě, že se rozhodne pro zveřejnění
placeného 3D modelu, vzniká mu při zakoupení jeho 3D modelu nárok na poplatek za 3D
model, který určí.
9.4. Přispěvatel do Model Shopu je oprávněn zveřejňovat do Model Shopu pouze ty Díla, ke
kterým má jako fyzická osoba vlastnické právo. Je zakázáno na Model Shop zveřejňovat Díla,
které mohou obsahovat prvky duševního vlastnictví, zejména autorských práv a jiných forem
duševního vlastnictví třetích stran. Při porušení tohoto zákazu a případné žalobě třetí strany,
jejíž autorská práva jsou porušována, má Provozovatel plné právo vymáhat na Přispěvateli
do Model Shopu, který zveřejněním 3D modelu práva porušil, že převezme zodpovědnost za
porušení autorských práv třetí osoby v případném soudním procesu. Při pokutování
Provozovatele třetí stranou za porušení autorských práv 3D modelem, který do Model Shopu
umístil Přispěvatel do Model Shopu, má Provozovatel právo na finanční náhradu ve výši
jednoho a půl násobku pokuty třetí strany na Provozovatele a přesunutí zodpovědnosti a
účasti v tomto procesu z Provozovatele na Přispěvatele do Model Shopu, který závadný 3D
model zveřejnil.
9.5. Přispěvatel do Model Shopu má povinnost vždy zvážit, zda zveřejnění 3D modelu není
v rozporu s morálními hodnotami společnosti, zejména jestli by nemohl sloužit k propagaci a
šíření názorů směřujících k potlačení práv a svobod člověka a/nebo rasové, etnické,
náboženské či politické nenávisti. Na Aplikaci pro sdílený 3D tisk je zakázáno šířit a poptávat
vytvoření 3D modelů, které svou podstatou jsou závadné ve smyslu přestupku či trestného
činu. Zejména ve smyslu rasismu, etnicky, nábožensky a politicky diskriminační a urážlivé.
10. Účet
10.1. Uživatel si může na Aplikaci pro sdílený 3D tisk zřídit Účet. Každý Uživatel si může zřídit
nejvýše jeden Účet.
10.2. Účet se zřizuje zadáním přezdívky a hesla.
10.3. Zřízením Účtu Uživatel vyslovuje souhlas s Obchodními podmínkami.
10.4. V Účtu má každý uživatel 3 základní sekce:
„Host“, kde se zobrazují nastavení Makera, musí si však první nastavit ve svém Účtu, že je
Maker.
„View sent orders“, kde se zobrazují Uživatelem zakoupené Tisky a rovněž i Tisky objednané;
„Designer“, kde se zobrazují nastavení Designéra, musí si však první nastavit ve svém Účtu,
že je Designer.
10.5. Účet umožňuje Uživateli zapsat se na Aplikaci pro sdílený 3D tisk, jako Maker nebo
Designér, také Uživateli umožňuje stát se Přispěvatelem do Model shopu.
10.6. Před prodejem Knih je Prodávající povinen zadat na svůj Účet svůj email.
10.7. Uživatel je oprávněn zadat do Účtu své osobní údaje. V takovém případě se osobní
údaje na Aplikaci pro sdílený 3D tisk uloží a Uživateli se při nákupu Tisku a 3D modelu od
Designéra automaticky vyplní. Takové zadání osobních údajů však není povinností Uživatele.
10.8. Je-li Provozovatelem zrušen Účet, jakožto sankce za opakované porušení Obchodních
podmínek, není Uživatel oprávněn dále využívat Aplikace pro sdílený 3D tisk. Zrušení účtu je
Uživateli oznámeno na jeho e-mailovou adresu.
11. Kupní smlouva
11.1. Kupní smlouva je uzavřena úhradou Celkové ceny objednávky, je-li vyžadována, na
bankovní účet Provozovatele.
11.2. Kupní smlouvu uzavírá Tvůrce s Kupujícím, přičemž Tvůrce se touto Kupní smlouvou
zavazuje Kupujícímu odevzdat dílo a umožnit mu, aby k ní nabyl vlastnické právo a Kupující
se zavazuje zaplatit Tvůrci Odměnu pro Tvůrce, též Celkovou cenu objednávky bez Provize.
11.3. Tvůrce prohlašuje, že je právoplatným vlastníkem Díla oprávněným k jeho prodeji.
11.4. Kupující se zavazuje uhradit Celkovou cenu objednávky, je-li vyžadována, předem na
bankovní účet Provozovatele.
11.5. Kupující i Tvůrci se zavazují jednat vždy svým jménem na svůj účet.
11.6. Tvůrce se zavazuje poté, co od Provozovatele obdrží informaci o úhradě Celkové ceny
objednávky, je-li vyžadována, doručit Dílo Kupujícímu.
11.7. Kupující se zavazuje, že Tisk převezme, bude-li bez vad v případě objednávky Tisku,
stáhne 3D model v případě nákupu 3D modelu z Model Shopu anebo u zakázkového
vytvoření 3D modelu u Designéra.
11.8. Ve výjimečných případech, kdy Tvůrce nemůže Dílo Kupujícímu vytvořit nebo doručit,
může být Kupní smlouva Tvůrcem zrušena. V takovém případě je Celková cena objednávky,
byla-li složena, vrácena Kupujícímu do 7 pracovních dní od zrušení Kupní smlouvy.
11.9. V případě, že se Tvůrce a Kupující se kvůli různým příčinám dohodli, že Kupní smlouva
je zrušena, dojde-li k vrácení Celkové ceny objednávky, byla-li složena. Obdobně je Kupní
smlouva automaticky zrušena i v případě uvedeném v bodu 11.8. Obchodních podmínek.
11.10. Kupní smlouva se řídí Obchodními podmínkami.
12. Smlouva o úschově
12.1. Úhradou Celkové ceny objednávky na bankovní účet Provozovatele je mezi Tvůrcem,
Kupujícím a Provozovatelem uzavřena Smlouva o úschově.
12.2. Úhradou Celkové ceny objednávky, Kupující výslovně souhlasí s tím, aby byla Smlouva o
úschově Provozovatelem splněna před uplynutím sedmidenní lhůty pro odstoupení, a tedy
již nemá právo odstoupit od Smlouvy o úschově. Trce zadáním nabídky výslovně souhlasí s
tím, že v případě uzavření Kupní smlouvy a Smlouvy o úschově bude Smlouva o úschově
splněna před uplynutím sedmidenní lhůty pro odstoupení, a tedy již nemá právo odstoupit
od Smlouvy o úschově.
12.3. Provozovatel se Smlouvou o úschově zavazuje, že přijme Kupujícím složenou Celkovou
cenu objednávky, na svůj bankovní účet, a naloží s nimi pouze způsobem v těchto
Obchodních podmínkách uvedených.
12.4. Provozovatel se Smlouvou o úschově zavazuje, že uschová osobní údaje Kupujícího a
Tvůrce a sdělí je vzájemně Kupujícímu a Tvůrci pouze při splnění podmínek dle bodu 14.5.
Obchodních podmínek. Tvůrce a Kupující Smlouvou o úschově zmocňují Provozovatele k
takovému vzájemnému sdělení osobních údajů.
12.5. Provozovatel se zavazuje vyplatit Odměnu pro Tvůrce, na bankovní účet Tvůrce, pouze
při splnění jedné z těchto podmínek:
Kupující potvrdí, že obdržel zhotovené dílo, 3D model od Designéra nebo Tisk od Makera.
V případě, že Kupující zakoupí placený 3D model na Model Shopu, nemusí Kupující nic
potvrzovat a peníze, za které byl placený 3D model z Model Shopu koupen, jsou uschovány
na bankovním účtu Provozovatele do vyplacení Odměny pro Tvůrce Přispěvateli do Model
Shopu do 10 pracovních dní.
Při výplatě Odměny pro Tvůrce dle tohoto bodu odečte Provozovatel od Celkové ceny
objednávky Provizi, kterou si ponechá.
12.6. Podmínkou výplaty Odměny pro Tvůrce Tvůrci je zároveň sdělení bankovního účtu
Tvůrce vedeného u provozovatele bankovních služeb Tvůrcem Provozovateli. Pokud Tvůrce
sdělí číslo bankovního účtu, jako svůj bankovní účet pro příjem Odměn pro Tvůrce, které
není platné, je Provozovatel oprávněn si Celkovou cenu objednávky ponechat a neposílat tak
tvůrci Odměnu pro Tvůrce.
12.7. Provozovatel se zavazuje Celkovou cenu objednávky vrátit Kupujícímu na účet, ze
kterého mu byla poukázána, pouze při splnění jedné z těchto podmínek:
ani do jednoho měsíce od uzavření Kupní smlouvy a Smlouvy o úschově nebyla splněna ani
jedna z podmínek uvedených v bodu 12.5., nebo
Provozovatel obdrží od Kupujícího i Tvůrce na e-mailovou adresu (viz bod 1.5. Obchodních
podmínek) potvrzení, že Kupní smlouva byla zrušena a Dílo nebylo předáno, nebo
Provozovatel uzná reklamaci Kupujícího (viz bod 8.2. Obchodních podmínek).
12.8. Nevyzvedne-li si Kupující Tisk ve lhůtě pro vyzvednutí zásilky, zavazuje se Provozovatel
Odměnu pro Tvůrce vyplatit Tvůrci. Bod 7.6. Obchodních podmínek platí i pro tento případ.
Stejně bude Provozovatel postupovat v případě, že Tisk nebude doren z jiných důvodů na
straně Kupujícího (např. zadání chybné adresy, odstěhování se ze zadané adresy apod.)
12.9. Smlouva o úschově je splněna a zaniká dnem vyplacení nebo vrácení Odměny pro
tvůrce dle předchozích bodů.
12.10. Provozovatel se zavazuje provést příslušné platby vždy nejpozději do 10 pracovních
dnů ode dne splnění podmínky/podmínek pro provedení takové platby. V případě, že si
Provozovatel v souladu s těmito Obchodními podmínkami vyžádá ověření bankovního účtu
ověřovací platbou ve lhůtě 5 pracovních dnů ode dne splnění podmínky/podmínek pro
provedení platby, lhůta pro provedení platby počne běžet teprve ověřením bankovního účtu.
12.11. Smlouva o úschově se řídí Obchodními podmínkami.
13. Vrácení Tisku, práva z vad a reklamace
13.1. Kupující je povinen si Tisk prohlédnout a zjistit, zda je bez vad, resp. jestli Tisk odpovídá
3D modelu, který byl Makerovi zaslán Kupujícím pro zhotovení na 3D tiskárně. Tisk musí
odpovídat 3D modelu nejméně rozměry, avšak kvalita 3D tisku se může lišit mezi
jednotlivými 3D tiskárnami, tudíž jednotlivými Makery, a proto při zdánlivé nízké kvalitě
Tisku nemá Kupující právo přímo uplatňovat reklamaci Tisku. Může však napsat stížnost na
Makera emailovou adresu Provozovatele (viz Bod 1.5. Obchodních podmínek). Při pěti a více
stížnostech od různých uživatelů na jednoho a toho samého Makera má Provozovatel právo
zrušit Makerovi účet a zakázat mu tak používat Aplikaci pro sdílený 3D tisk. Nespokojený
Kupující také může snížit Makerovi hodnocení nebo napsat komentář a varovat tak ostatní
Kupující před nedostatečnou kvalitou služeb tohoto Makera.
Ihned po převzetí Tisku má kupující povinnost zkontrolovat rozměry Tisku a určit, zda
odpovídají navrženým rozměrům 3D modelu odeslaného Makerovi za účelem zhotovení na
3D tiskárně v rámci objednávky Tisku. Při neodpovídajícím rozměrům Tisku vůči zaslanému
3D modelu určenému pro zhotovení na 3D tiskárně Makerem, je Kupující tuto skutečnost
bezodkladně, nejpozději však do 7 dnů od převzetí Tisku, povinen nahlásit Provozovateli na
jeho emailovou adresu (viz Bod 1.5. Obchodních podmínek).
Potvrzením převzetí Tisku Provozovateli Kupující potvrzuje, že Tisk je v pořádku a vzdává se
uplatnění práv z vad.
Vzhledem k tomu, že stav Tisku lze jednoduše rozpoznat pouhým zkontrolováním rozměrů a
není možné, že by Tisk měl nějakou skrytou vadu, nelze brát na pozdější uplatnění práva z
vad ohled a nelze jim vyhovět.
13.2. Sdělí-li Kupující do 7 dnů po převzetí Tisku a zároveň před tím, než Provozovateli
potvrdí převzetí Knihy, Provozovateli na jeho e-mailovou adresu (viz bod 1.5. Obchodních
podmínek), že Tisk. Neodpovídá zadanému 3D modelu, zavazuje se Provozovatel vyřídit tuto
reklamaci. Provozovatel vyřídí reklamaci tak, že v součinnosti s Kupujícím zjistí, zda má Tisk
tvrzené vady. Výsledek tohoto zjištění předá Kupujícímu nejpozději do 15 pracovních dnů.
Zjis-li Provozovatel, že Tisk skutečně neodpovídá zadanému 3D modelu, vrátí Kupujícímu
Celkovou cenu objednávky a nahradí mu běžnou cenu poslání balíku poté, co Kupující
Provozovateli prokáže, že zaslal Tisk zpět Makerovi. Maker je v takovém případě povinen
uhradit Provozovateli výši náhrady ceny poslání balíku, kterou Provozovatel nahradil
Kupujícímu. Provozovatel je oprávněn tuto svoji pohledávku započíst proti Pohledávce na
výplatu Celkové ceny objednávky dle jiných Smluv o úschově.
13.3. I poté, co zanikne Smlouva o úschově (tedy Provozovatel vyplatí/vrátí Celkovou cenu
objednávky) má Kupující práva z vad proti Prodávajícímu. Práva z vad se řídí Občanským
zákoníkem.
13.4. Vzhledem k tomu, že stav Tisku lze jednoduše rozpoznat pouhým zkontrolováním
rozměrů a není možné, že by Tisk měl nějakou skrytou vadu, nelze brát na reklamaci vad
provedenou později, než jak je uvedeno v bodě 13.1. těchto Obchodních podmínek ve
smyslu § 2111 a 2112 odst. 1 Občanského zákoníku, ohled. Taková reklamace může být
Makerem shledána neoprávněnou pro porušení povinnosti Kupujícího oznámit vadu včas ve
smyslu § 2104 a § 2105 odst. 1 Občanského zákoníku.
13.5. Provozovatel upozorňuje Kupujícího na to, že nepřebírá zodpovědnost za splnění
povinností Makera z uplatněných práv Kupujícího z vad Tisku. Kupující s tímto souhlasí a
prohlašuje, že s výjimkou možnosti dle bodu 13.2. těchto Obchodních podmínek nebude
uplatňovat práva z vad Tisku za Provozovatelem, ale výhradně jen za Makerem.
13.6. Maker a Kupující berou na vědomí, že v případě vzniku sporu mezi Kupujícím a
Makerem nemá Provozovatel povinnost mlčenlivosti a fyzické osoby spojené s
Provozovatelem, budou-li volány ke splnění svědecké povinnosti, budou o okolnostech
prodeje jim známých vypovídat úplně a pravdivě.
14. Ochrana osobních údajů
14.1. Provozovatel nezpracovává zadané osobní údaje vložené Uživateli jinak, než jak je
nutné ke splnění Smlouvy o úschově a k zajištění co nejlepšího uživatelského dojmu z
aplikace. Právním základem zpracování je nezbytnost pro splnění Smlouvy o úschově.
Provozovatel tedy s osobními údaji nenakládá jinak, než že je užije ke splnění Smlouvy o
úschově.
14.2. Účet je zřízen pouze zadáním e-mailové adresy a hesla. Uživatel je oprávněn Účet
kdykoli smazat. Smazáním účtu jsou smazány i údaje o Uživateli.
10.2. Účet je zřízen pouze zadáním uživatelského jména, emailové adresy a hesla.
14.3. Pro zadání nabídky je Prodávající povinen na Účet zadat svou adresu a polohu do mapy.
Poloha Makera je nezbytná a je používána pouze pro zobrazení Makera na mapě, kde si jej
mohou možní Kupující vybrat pro objednávku Tisku.
14.4. Uživatel, který má zřízený Účet, je oprávněn do účtu trvale nahrát své další osobní
údaje, zejména jméno, příjmení a poštovní adresu. Tyto údaje je však nutné zadat v případě
objednávky Tisku. Uživatel je rovněž oprávněn zadané údaje kdykoliv smazat nebo změnit.
14.5. Provozovatel předává osobní údaje Kupujícímu a Makerovi za účelem splnění Smlouvy
o úschově a plnění dle Kupní smlouvy, tedy předání Knihy, jedná se o následující:
Provozovatel předá Makerovi tyto osobní údaje Kupujícího: e-mailová adresa, poštovní
adresa.
Provozovatel předá Kupujícímu po uzavření Kupní smlouvy tyto osobní údaje Makera : e-
mailová adresa.
Kupující i Maker s takovým předáním osobních údajů pro účely Kupní smlouvy souhlasí
(Maker zadání do Aplikace pro sdílený 3D tisk svou polohu a Cenu Tisku za 1 mm, Kupující
zaplacením Celkové ceny objednávky) a zavazují se sdělené osobní údaje dále nezpracovávat
a nepředávat třetím osobám.
14.6. Uživatel je oprávněn požádat Provozovatele na jeho e-mailovou adresu (viz bod 1.5.
Obchodních podmínek) o sdělení, zda eviduje jeho osobní údaje a jaké to jsou. Uživatel je
rovněž oprávněn Provozovatele požádat o opravu těchto údajů, omezení zpracování těchto
údajů a o smazání těchto údajů. Provozovatel je povinen takové žádosti vyhovět nejpozději
do 7 pracovních dnů po jejím doručení.
14.7. Uživatel je rovněž oprávněn požádat Provozovatele na jeho e-mailovou adresu (viz bod
1.5. Obchodních podmínek) o potvrzení, zda jsou jeho osobní údaje zpracovávány a pokud
tomu tak je, zároveň o sdělení, jaké jsou kategorie dotčených osobních údajů, jací jsou
příjemci nebo jaká je kategorie příjemců, kterým osobní údaje budou zpřístupněny, jaká je
plánovaná doba uložení osobních údajů, jaké je právo podat stížnost u dozorového úřadu,
jaký je zdroj osobních údajů. Provozovatel je povinen takové žádosti vyhovět nejpozději do
14 pracovních dnů po jejím doručení.
15. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů
15.1. Kupující a Tvůrci jsou ve vztahu k Provozovateli Spotřebiteli a v takovém případě mají
právo využít mimosoudního řešení spotřebitelských sporů.
15.2. V případě, že se spor mezi Spotřebitelem a Provozovatelem nepodaří vyřešit dohodou,
má Spotřebitel, kromě svého obecného práva obrátit se na soud s žalobou, rovněž právo
obrátit se na Českou obchodní inspekci, která je subjektem řešení spotřebitelských sporů
vzniklých mezi Spotřebitelem a Provozovatelem.
15.3. Kontakty na Českou obchodní inspekci jsou následující:
Česká obchodní inspekce
IČ: 000 20 869
se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2,
internetová adresa: www.coi.cz
15.4. Při řešení sporů mezi Spotřebitelem a Provozovatelem je možné využít platformu pro
řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese
http://ec.europa.eu/consumers/odr.
15.5. Návrh na zahájení mimosoudního řízení může Spotřebitel podat nejpozději do 1 roku
ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu u Provozovatele poprvé. Další
informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů jsou uvedeny na webu www.coi.cz.
15.6. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00
Praha 2, internetová adresa: www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení
spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES
(nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
16. Obecná ustanovení
16.1. Uživatelé jsou povinni se na Aplikaci pro sdílený 3D tisk chovat slušně.
16.2. Uživatelé jsou povinni na Aplikaci pro sdílený 3D tisk vkládat jen pravdivé informace.
16.3. Zprávy, komentáře a další komunikace mezi uživateli musí být vždy slušné a nikoli
hrubé nebo urážlivé. Uživatelé nejsou oprávněni vkládat na Aplikaci pro sdílený 3D tisk
takové popisy a komentáře, jejichž zveřejněním by byl spáchán přestupek nebo trestný čin,
zejména komentáře rasově, etnicky, nábožensky a politicky diskriminační a urážlivé.
16.4. Uživatelé nesmí na Aplikaci pro sdílený 3D tisk vkládat takové popisy a komentáře,
kterými by byla porušena práva třetích osob, zejména nesmí vkládat osobní údaje třetích
osob, podobizny a jiné informace osobního charakteru třetích osob, a nesmí porušovat
autorská práva třetích osob.
16.5. Na Trhu knih je zakázáno nabízet k prodeji jiné zboží než Knihy. Na Trhu knih je
zakázáno nabízet k prodeji Knihy, které by porušovaly práva třetích osob, zejména práva
autorská a osobnostní (nelegální rozmnoženiny autorského díla, nelegální podobizny a jiné
informace osobní povahy). Na Trhu knih je zakázáno nabízet k prodeji Knihy určené k
propagaci a šíření názorů směřujících k potlačení práv a svobod člověka a/nebo rasové,
etnické, náboženské či politické nenávisti. Zveřejněná fota nesmí být sexuální povahy, a to s
výjimkou věrného fota přebalu Knihy.
16.6. Uživatelé nejsou oprávněni zveřejňovat na Aplikaci pro sdílený 3D tisk jakoukoli
reklamu.
16.7. Provozovatel si vyhrazuje právo posoudit, zda zveřejněný popis, komentář či foto
odpovídá předcházejícím ustanovením tohoto článku, a pokud dospěje k závěru, že nikoli,
vyhrazuje si právo takový popis nebo komentář smazat a Uživateli, který takovýto popis či
komentář zadal smazat Účet a jeho další popisy, komentáře, nabídky a poptávky. Obdobně
může Provozovatel postupovat rovněž v případě jiného porušení Obchodních podmínek
Uživatelem, v případě, kde to Obchodní podmínky výslovně stanoví, však až po třetím
takovém porušení.
17. Kontakty
17.1. Uživatelé mohou se svými žádostmi a připomínkami Provozovatele kontaktovat na e-
mailovou adresu jongglehello@gmail.com nebo na tel. +420 774 001 377, (pondělí–pátek 9-
15 hod.) a +420 773 155 657(pondělí 9-15 hod.) a +420 792 332 280(pondělí 9-15 hod).
Provozovatel žádá Uživatele, aby upřednostnili e-mailový kontakt, a to z důvodu přetížení
telefonní linky a skutečnosti, že tak Provozovatel nemusí být telefonicky dostupný v každém
okamžiku.
17.2. Uživatelé se zavazují, že vznikne-li při užívání Aplikaci pro sdílený 3D tisk jakýkoli
problém, který by mohl vést ke sporu mezi Kupujícím a Tvůrcem nebo mezi Uživatelem a
Provozovatelem, budou o tom provozovatele informovat na jeho e-mailovou adresu (viz bod
1.5. Obchodních podmínek). Provozovatel se zavazuje, bude-li to možné, poskytnout
Uživateli součinnost za účelem řešení problému, zejména se zavazuje do jednoho měsíce od
okamžiku, kdy mu bude e-mail doručen, sdělit Uživateli své stanovisko.
18. Závěrečná ustanovení
18.1. Práva a povinnosti Obchodními podmínkami ani zvláštní dohodou stran neupravené se
řídí českým právním řádem, především Občanským zákoníkem.
18.2. Obchodní podmínky jsou platné a účinné od 2. dubna 2021.
18.3. Provozovatel je oprávněn Obchodní podmínky jednostranně měnit. Smlouvy uzavřené
mezi Kupujícím, Tvůrcem a Provozovatelem se řídí vždy Obchodními podmínkami účinnými a
zveřejněnými na Webových stránkách ke dni uzavření takových smluv.
18.4. Na Aplikaci pro sdílený 3D tisk je zakázáno šířit a tvořit Díla určené k propagaci a šíření
názorů směřujících k potlačení práv a svobod člověka a/nebo rasové, etnické, náboženské či
politické nenávisti. Na Aplikaci pro sdílený 3D tisk je zakázáno šířit a poptávat vytvoření Díla,
které svou podstatou jsou závadné ve smyslu přestupku či trestného činu. Zejména ve
smyslu rasismu, etnicky, nábožensky a politicky diskriminační a urážlivé. Také Díla, která
porušují práva třetích stran a osob, zejména práva autorská a osobnostní. Uživatelům, kteří
toto budou porušovat, hrozí zrušení Účtu.
18.5. Obchodní podmínky jsou vždy uveřejněny na Aplikaci pro sdílený 3D tisk.
18.6. Uživatelé, mají povinnost sami číst Obchodní podmínky a vždy o nich mít aktuální
přehled.
18.7. Provozovatel má právo rušit Účty Uživatelům, kteří porušují Obchodní podmínky, či jim
jinak bránit v používání Aplikace pro sdílený 3D tisk.